O firmie

Firma Stalkone powstała w 2003 roku i początkowo, przez 7 lat zajmowała się montażami i dzierżawą rusztowań. W tym okresie obsługiwaliśmy zarówno rynek budowlany jak i zakłady przemysłowe. Z biegiem lat zaczęliśmy się specjalizować na trudniejszym rynku, w przemyśle. Od roku 2010 firma na terenach dawnej Stoczni Gdynia, w sąsiedztwie Stoczni Crist, Nauta, Energomontażu Północ rozpoczęła produkcję konstrukcji stalowych wraz z obróbką, oraz zaczęła świadczyć usługi obróbki skrawaniem. 

W roku 2021 firma zakończyła inwestycję w nowy i nowoczesny zakład produkcji konstrukcji i urządzeń stalowych i zajmuje blisko 1 hektar terenu w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na terenach przejętych po Stoczni Gdynia. W związku z lokalizacją w rejonie nabrzeży stoczniowych, konstrukcje ponadgabarytowe możemy transportować drogą morską bezpośrednio z naszych terenów produkcyjnych.

W roku 2020 i 2021 firma uzyskała 2 dotacje UE z Programów Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 3.2.1 Badanie na rynek oraz Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, co obecnie jest motorem do rozwoju, poprzez inwestycje w nowoczesny park maszynowy, prowadzenie badań rozwojowych oraz pozwala nam na dostęp do najnowszych programów i systemów niezbędnych do efektywnego działania.

Dynamiczny rozwój

Nasze Innowacje

W roku 2020 przygotowując się do programu dotacyjnego 3.2.1 opracowaliśmy i rozpoczęliśmy procedurą patentową dotyczącą planowanej produkcji nowoczesnych modułowych systemów pływających. Badania, czas jaki poświęciliśmy na przygotowania do wzięcia udziału w dotacji, pozwoliły nam na implementację wiedzy, rozwiązań i nowoczesnych systemów wspomagających zarządzanie i nadzór nad produkcją.

Obecnie dział B+R pracuje także nad stworzeniem modułowych systemów transportowych, czego efektem ma być stworzenie dokumentacji i prototypów nowych produktów – wyrobów firmy Stalkone.

Sprawdź

Referencje

Gwarancja i Doświadczenie

Nasze realizacje